понеделник, 18 май 2009 г.

Бъдещето на дизайна и Архитектурата в близките 20-30 години ( 1 част)

В днешно време дизайнът и архитектурата се променят динамично и съответстващо на бързо променящият се свят. Все повече проблеми, дължащи се на човешкото незнание и грешки възникват. Примери за това са на места необратимите щети от замърсяването, заради изчезването на флората фауната, изчерпването на хранителните и енергийни източници и др.


Очаква се през следващите 20-30 години да има 2 билиона повече жители на развиващите се градове по света. Тези градове ще са съдбоносни за издръжливостта на света. Говорим за проблемите със домовете, транспорта, замърсяването, социалният живот, културният живот и др.

Учени, дизайнери и архитекти търсят решения на проблемите на големият град като примери за това са:

Еко дизайн и Еко архитектура - когато говорим за Еко дизайн и еко архитектура трябва да започнем с тенденциите на бъдещето – използването на зелена енергия, зелените домове, ниско бюджетните строежи, нищо не струващите строежи и други възможности, възможностите за спестяващ дизайн, ниско технологични и екологични решения.

Важни са също проблемите на гъстотата на населението, рециклирането на строителните материали и др. материали. Интересно и много полезно би било решението на проблема с лесно проходимите градове.

В областта на архитектурата на близките 20-30 години се набляга на това да се премахнат изцяло вредните изкопаеми горива. За целта се промотират еко тенденциите. Има идеи за субсидиране на “ зелените” архитекти и собственици.


Архитектът и активист Едуард Мазриа предлага много рационална и очакваща осъществяването си идея за строителството за възможностите по намаляването на въглеродните емисии.


Ето планът му за намаляването им за следващите години:


2010 – 60%

2015 – 70%

2020 – 80%

2025 – 90%

2030 – неутрални емисии


Поради евентуалното изчерпване на енергийните източници и поради замърсяванията постоянно се търси решение на този проблем.


Най- удачно е търсенето на възобновяеми източници на енергия. Те са природна даденост, не могат а да се изгубят, екологично чисти са и не струват пари – идеално решение на проблемите с енергията, но съвсем не лесно такова.

Примери за това са слънчевите панели за затопляне на вода, фото-волтаичните приложения и др.

Строителите на бъдещите градове – архитекти, инженери и дизайнери търсят постоянно начини да се подобри начинът и качеството на живот. Интересен и много труден за разрешаване проблем е този с транспортът.


Любопитен е фактът, че дори когато един град забогатее, неговите транспортни проблеми пак не се решават. Градът нараства, а с него се увеличават и транспортните проблеми.

Решението на този проблем е индивидуално за населеното място и зависи от инфраструктурата, населението, културата, понякога дори от предразсъдъците на обществото ( идеята, че с определен вид транспорт се движат само определен тип хора, принадлежащи към определена класа, национална идентичност, професия и др.).

Говори се за социално ориентиран и ангажиран дизайн и архитектура. Навлиза понятието “ Биофилия” – което описва и подкрепя емоционалната връзка между човека и природата. Според това течение човекът и природата са свързани в една обща жива система, те могат и трябва да живеят заедно.


Специалистите се опитват да решат проблемите на прекалената гъстота на населението на места по света, липсата на растителност и смогът, които са взаимно свързани. Подходящи решения са насочването на хората към предградията и озеленяването на големите градове....(продължава тук).


„Авторски права (c) 2009 на „Time 4Design” Публикуването на текстове от електронното издание е разрешено само след писмено съгласие от редакцията. При репродукция на целите или части от текста позоваването на източник http://interiorarhitektura.blogspot.com/ е задължително.

Автор: Инж. Дизайнер Маринова


Стомашни проблеми?

Стомашни проблеми?
Здравен сайт за болести на стомаха, диария, хемороиди, билколечение, алергии и др.

Statistics

eXTReMe Tracker

Time 4 Design

Contact: time4design.office@gmail.com

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP